Organisatieadvies

Ondersteuning interne organisatie

Een tijd waarin ontwikkelingen elkaar in steeds sneller tempo opvolgen vraagt om dynamisch ondernemerschap. Daarom is herijking van organisatiestructuren – inclusief functieomschrijvingen – eens in de minimaal twee jaar een must.

Zo voorkom je negatieve invloeden van zaken als overlap in functies en miscommunicatie. MKB 5 Managementadvies houdt organisaties met een kritisch, extern oog tegen het licht en ondersteunt bij de ontwikkeling van een optimale organisatiestructuur.

Koersbepaling

Een vaste koers zorgt voor een doelgerichte organisatie. Deze koers bepalen wij samen met de ondernemer. De basis is de lange termijn, de missie. Hierin bepaalt de ondernemer waar hij over tien jaar wil staan. Voor de komende twee tot drie jaar legt de ondernemer de koers concreter vast in de visie van de onderneming. En vanuit de visie wordt het jaarplan opgesteld, waarin de doelen voor komend jaar worden uiteengezet:

– financieel
– klantenkring
– interne organisatie
– innovatie

Training & coaching

Onze trainingen behelzen competentiemanagement, personal coaching, communicatietrainingen en managementtrainingen. Methodes die wij hierbij gebruiken zijn onder meer NLP en Covey. Onderwerpen van trainingen zijn onder meer:

Persoonlijke ontwikkeling
o.a. de zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Doelen stellen
SMART-methode: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden

Ontwikkeling onderneming
financieel, klanten, interne organisatie, innovatie

PDCA-cyclus
plannen maken en uitvoeren, realisatie bespreken en actualiseren en bijsturen

Situationeel leidinggeven
praktisch sturen op competenties, normen en waarden om gewenste bedrijfscultuur te bereiken

Communicatie
communicatieve vaardigheden voor alle medewerkers, zoals feedback geven en nemen en gesprekken voeren volgens de methode Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.