Cijfers en centen

Ondersteuning administratieve organisatie

 

Prognoses maken

Met onderbouwde financiële en bedrijfskundige prognoses adviseren wij u op strategische wijze over waarborging van de continuïteit van uw onderneming. In combinatie met tussentijdse rapportages zijn de prognoses bruikbaar als signalering, om flexibel in te kunnen spelen op technologische, economische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

Bedrijfsfinancieringen

Veel ondernemers hebben voor financieringen behoefte aan een sparringpartner. MKB 5 Managementadvies is voor ondernemers een vertrouwensrelatie zonder eigenbelang, met een schat aan kennis en ervaring op het gebied van zowel ondernemerschap als de bankwereld.

Zowel de fysieke als de functionele afstand tussen banken en ondernemers neemt hand over hand toe. Daarom hebben steeds meer ondernemers behoefte aan hun eigen specialist in onderhandelingen met de bank. Een vast aanspreekpunt, die bereikbaar is als je hem nodig hebt.

MKB 5 Managementadvies weet wat banken willen. Wij staan ondernemers in financieringstrajecten van begin tot einde terzijde met advies, waarin wij onze ruime ervaring in de bankwereld vertalen naar de ondernemerspraktijk. Zo bepalen wij vooraf of een financieringsaanvraag haalbaar is, dat voorkomt onnodige kosten en teleurstellingen.